Izkušnje kupcev

Vodja enote pri Komunali Metlika, g. Anton Ogulin, ing.kom.,dipl.ing.log.:

Komunala Metlika, d.o.o. je v letu 2010 nabavila specialne glave in rezila za nahrbtne kosilnice, ki jih uporabljamo za urejanje zunanjih javnih površin v občini Metlika. Po letu dni uporabe ugotavljamo, da so naši delavci ter delavci, ki so zaposleni v okviru programa "javnih del" z novo nabavljeno opremo zelo zadovoljni. Pozna se predvsem na večji učinkovitosti pri delu v smislu hitrejše in lažje košnje. V času uporabe nismo pri opremi zaznali nobenih pomanjkljivosti, niti v bodoče glede na kompaktnost sistema, ne pričakujemo težav na specilanih glavah z rezili. Specialno glavo in rezila, glede na izkušnje, priporočamo vsem tako za profesionalno kot zasebno uporabo.